2014.10.09-ช่วยงดเผยแพร่ภาพเกี่ยวกับพระพุทธรูป และพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า