ร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

ร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ เคหะชุมชนรามอินทรา ใต้อาคารแฟลต 5

จัดโดยการเคหะแห่งชาติ

ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา