2014.03.26 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสศช.

นายกสมาคมและคุณวัชระ  จงสุวัฒน์ ปฏิคมสมาคม ได้เข้าพบ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสศช.