2508 2558 ครึ่งศตวรรษ สถาปัตย์ควบคุม

2508-2558 ครึ่งศตวรรษ สถาปัตย์ควบคุม